Milieu en koeltechniek

Milieu en koeltechniek: het is geen eenvoudig onderwerp. Maar milieuvriendelijke oplossingen en duurzaamheid zijn zaken waar wij grote waarde aan hechten. Waarom zou je het milieu belasten als het niet nodig is? Wij houden van het ideale plaatje. Daarom houden wij voortdurend rekening met het milieu tijdens het ontwerpen van koel- en klimaatinstallaties. De uitdaging die hierin zit, maakt ons vak nog interessanter. Zoeken naar alternatieve koudemiddelen, naar nóg energie-efficiënter koelen en het optimaal benutten van restwarmte; Van Abeelen draagt het milieu graag een warm hart toe voor het behoud van de natuur. Voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Natuurlijke koudemiddelen beter voor het milieu

Werken met natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak, CO2 en propaan is voor ons al een vanzelfsprekendheid.

Voor sommige installaties zijn er nog alternatieven en is er nog geen goed alternatief en worden sommige synthetische koudemiddelen nog toegestaan. Synthetische koudemiddelen (HCFK’s) zullen langzaam maar zeker verdwijnen en uiteindelijk verboden worden, omdat ze zeer schadelijk zijn voor het milieu.

Bent u nog in het bezit van een koelinstallatie werkend op een synthetisch koudemiddel, bijvoorbeeld R404a of R507a, dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden deze installatie om te bouwen of te vervangen voor een natuurlijk koudemiddel.

Milieuwetgeving

Van Abeelen Groep voldoet aan de strenge milieuwetgeving. Op NVKL vindt u onder andere informatie over wetgeving binnen ons vakgebied.

Van Abeelen Koeltechniek

Innovatie voor milieu en koudetechniek

In eigen beheer ontwikkelt Van Abeelen diverse innovatieve producten. Onder andere de Solarfridge koel- vriescontainer. Deze container kan toegepast worden op locaties waar geen energie maar wel voldoende zon voorhanden is. Met zijn compacte bouw is deze container geschikt voor land- en zeetransport en is hij in staat om 100% zonder externe voedingsbron te werken.

Mogelijke toepassingen kunnen zijn: inzet bij rampen, militaire operaties, rode kruis hulpprogramma’s etc.

 

Vanaf 1 januari 2022 zijn HFK’s met een GWP ≥ 150 verboden in nieuwe centrale koelinstallaties met een vermogen van 40 kW of meer, met uitzondering van het primaire circuit van cascadesystemenen, waar het koudemiddel een GWP lager dan 1.500 moet hebben. Bron: Climalife/ Dehon

Meer weten over milieuwetgeving?

Dat kan! Bel 0161 230 052 of vul het onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.