Natuurlijke koudemiddelen

Natuurlijke koudemiddelen werden tot begin deze eeuw voornamelijk toegepast in grote industriële koel- en vriesinstallaties. Met name ammoniak was hier een veel gebruikt koudemiddel.

Door de (nog steeds lopende) HCFK- uitfasering is de markt op zoek gegaan naar het nog meer toepassen van alternatieve (natuurlijke) koudemiddelen. Hierbij is bereikt dat de gemiddelde koudemiddelinhoud enorm is afgenomen, oude koudemiddelen opnieuw zijn ontdekt en de bijbehorende installaties verder zijn doorontwikkeld.

Op dit moment worden er door Van Abeelen nagenoeg geen installaties met chemische koudemiddelen meer gebouwd. We hebben hier inmiddels dus een ruime ervaring en expertise in opgebouwd.

Waarom natuurlijke koudemiddelen?

Natuurlijke koudemiddelen bestaan uit stoffen die vrij in de natuur voorkomen. Deze zijn niet (of nauwelijks) schadelijk voor de ozonlaag en dus veel minder nadelig voor het milieu. Als u kiest voor een installatie op basis van natuurlijke koudemiddelen, dan bent u verzekerd van een duurzame maar tevens ook betaalbare oplossing.

Koudemiddelen worden vaak vergeleken en geselecteerd op basis van hun bijdrage aan het broeikaseffect. Dit gebeurt met behulp van de GWP-waarde. Als referentiewaarde geldt GWP1, dat de bijdrage aan het broeikaseffect van CO2 uitdrukt. Propaan heeft slechts een waarde van GWP3 en ammoniak een GWP van 0. Deze natuurlijke koudemiddelen hebben dus een geringe bijdrage aan de opwarming van de aarde. Ter vergelijking: R 507 heeft een GWP van 3985.

De aanschaf van energiezuinige installaties met natuurlijke koudemiddelen wordt door de overheid gesubsidieerd. Hierdoor zijn deze installaties vaak niet veel duurder dan installaties met chemische koudemiddelen.

De belangrijkste voordelen van natuurlijke koudemiddelen op een rij:

  • Veel minder milieubelastend
  • Energiezuiniger
  • Toekomstbestendig

Ammoniak, CO2 en propaan

Wij maken gebruik van de drie meest voorkomende en geschikte natuurlijke koudemiddelen. Dat zijn NH3 (ofwel ammoniak), CO2 (koolstofdioxide) en C3H8 (propaan). Deze drie varianten hebben heel verschillende eigenschappen en dus bepalen we op basis van uw behoeften welk middel of welke combinatie van koudemiddelen we toepassen.

Energieverbruik

Tijdens het ontwerp houden wij vanaf het allereerste moment rekening met het energieverbruik van uw installatie. Dit wordt in alle voorkomende omstandigheden van A tot Z doorgerekend. Het rendement van uw installatie is iets wat de gehele levensduur doortelt. Vaak is de meerprijs van een energetisch optimaal ontwerp binnen no time terugverdiend.

Het verbruik van energie wordt buiten het koeltechnisch ontwerp bepaald door de intelligentie van de besturing. Hoe beter de installatie regelt, des te minder energie er wordt verbruikt. Slimme regelstrategieën zijn een standaard onderdeel in onze PLC programma’s.

Deze slimme computerbesturingen zijn ook op bestaande installaties te bouwen, energiebesparingen van 20 tot 30 procent zijn dan niet ongewoon.

Restwarmte

Iedere koelinstallatie, hoe energiezuinig ook, levert restwarmte. Vaak is het mogelijk om deze restwarmte om te zetten in bijvoorbeeld warm water voor reiniging van de productieruimtes of verwarming van kantoren. Op deze manier wordt de warmte die anders naar buiten wordt afgevoerd nuttig gebruikt.

Meer weten over natuurlijke koudemiddelen?

Dat kan! Bel 0161 230 052 of vul het onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.